Inbjudan till Filipstad Motor Club

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Filipstad Motor Club

Tävling:

OBS Tävlingen inställd 1:a deltävlingen Lindströms Snow Cup 2019

Tävlingen inlagd:

2018-12-19

Tävlingsdatum:

2019-01-19

Sista anmälningsdatum:

2019-01-14
Funktionärer

Tävlingsledare:

Pernilla Hultman 070-3373376

Biträdande Tävlingsledare:

Vakant

Raceontroller:

Kenneth Svensson 070-5124477

Domare:

Mats Myhrberg 073-0570146

Teknisk chef:

Mats Lija 070-6688997

Säkerhetschef:

Kenneth Sunsqvist 070-4973940

Miljöchef:

Robin Stjerlöv 070-6883853
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Flottuvebanan Filipstad

Tidsplan:

Anmälan Lör. 07,00–08,45
Besiktning 07,15–09,00 på startplattan
Förarsammanträde 09,30 på startplattan

FÖRSTA START 10,00

Resultatlistan anslås:

På officiella anslagstavlan och på Filipstads MC´s hemsida

Tävlingens genomförande:

Alla förare åker tre kvalomgångar som körs på poäng enligt beräkning 7-5-4-3-2-1.
Vid särskiljning gäller omgång 3-2-1. Kan förare ändå ej särskiljas sker lottning.
Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng.
Kvalheat körs i tre varv, finalerna i fem varv.
Omgång ett körs i nummerordning, omgång två och tre med förlottade heat.

Finaler :
Dam/Veteran, Senior och Junior kör A-final , B-final vid 18 startande i klassen . Vid fler än 36 startande i klassen körs även C-final.
Runner up tillämpas!!

Obs!! Delad bil anges på anmälan.
Begränsat med vatten i depån!!!

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner.

Antal startande i respektive klass:

totalt 102

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

102 st

Startordning:

Meddelas tävlingsdagen

Startuppställning:

6 bilsheat med ljusstart

Miljö:

Se G2

Se G2 Pressenning och upsamlingskärl ska finnas under bilen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheaten dras en poäng från den som orsakat tjuvstarten, skulle samma person tjuvstarta igen utesluts denne ur heatet.

Däckbegränsning:

Vinterdäck enl. gällande reglemente. Däcken är personliga

Avgifter:

Senior/Dam/Vet 300 kr
Junior 200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister. Gourmetpaket från Lindströms kommer att fördelas bland de tävlande.

Upplysningar, telefonnummer:

Johnny Salvér 070-6095888

Återbud, telefonnummer:

Johnny Salvér 070-609 58 88. Återbud senare än 48 tim debiteras.

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

johsal1@msn.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace