Inbjudan till Borlänge Motorklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Borlänge Motorklubb

Tävling:

Vintertävlingen, Ingår i Öppna Dalaserien 2018-19 samt i Amsbergscupen 2019.

Tävlingen inlagd:

2018-12-29

Tävlingsdatum:

2019-02-16

Sista anmälningsdatum:

2019-02-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Urban Jonsson 073-978 59 11

Biträdande Tävlingsledare:

Åke Holmberg 073-501 61 90

Raceontroller:

Mats Myrberg 073-057 01 46

Domare:

Annika Wickström 073-031 44 36

Teknisk chef:

Johan Eriksson 070-344 10 47

Säkerhetschef:

Lars Tholander 070-234 71 32

Miljöchef:

Björn Aspman 070-628 80 58
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Borlänge Motorstadion, Norr Amsberg, 10 km N Borlänge utefter Rv 70 mot Leksand.

Tidsplan:

Anmälan och besiktning. 07.00-09.00
Förarsammanträde på startplattan. 09.30
Första start. 10.00

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande på anslagstavla vid sekretariatet, slutgiltig resultatlista tillhandahålles i samband med prisutdelningen och hemsida. Skickas ej!

Tävlingens genomförande:

Deltagarna ges möjlighet att åka 3 st kvalheat á 3 varv på spolad bana.
Finaler körs i 5 varv. Runner up tillämpas i finalerna.

Poängberäkning: 7,5,4,3,2,1 uteslutning ur heat ger ingen poäng.

Sen: A-B finaler vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande.
Juniorer och Dam/Veteran: A-B finaler vid minst 15 startande, C-final vid minst 22 startande.
Vid färre än 6 Dam/Veteran kör dessa med seniorer.

Särskiljning:
1. Högsta heatpoäng oavsett omgång
2. Minst antal svartflagg
3. Minst antal observationsflagg
4. Omgång 1,2,3
5. Därefter lottning

I kvalheaten lottas startspår av resultatprogrammet.
I finaler väljer den med högst ranking i kvalen startspår först osv.

Däck är personlig utrustning!
Vid anbudsförsäljning skall 4 st ersättningsfälgar med hela, användbara gummidäck
(ej små reservhjul) utan krav på mönsterdjup medfölja monterat på tävlingsfordonet.Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, dam/veteran.

Antal startande i respektive klass:

Max 80 startande totalt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

x

Startordning:

Meddelas vid administrativa incheckningen tävlingsdagen.

Startuppställning:

6 bilar i bredd, lottade startspår.

Miljö:

Se G2

Enligt FR reglementet, brännbart avfall kan lämnas på särskilt ställe i depån. Tomgångskörning i depån max 1 min, oljeuppsamlare under bilarna skall finnas som skall rymma/absorbera minst 10 liter.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart = 1 p avdrag i heatet. Förares andra tjuvstart i heatet medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt enligt folkracereglementet FR-T 2.1.2. Dubb enl. gällande rallyreglemente och monterade utifrån. - Ej sk. isdubb. Däck är personlig utrustning! Se ovan!

Avgifter:

Dam/Veteran/Senior: 300:-.
Junior: 200:-.
OBS! Efter- och telefonanmälan +100:-.

Vid återbud senare än 48 tim. före tävlingens början,
ska enligt regelverket en WO avgift erläggas med 500 SEK.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till finalisterna.

Prisutdelning vid sekretariatet.

Upplysningar, telefonnummer:

Urban 073-978 59 11

Återbud, telefonnummer:

Urban 073-978 59 11, gärna via SMS pga oregelbundna arbetstider.

Anmälan till:

Endast Anmälanonline

E-post:

folkrace.bmk@telia.com

Säkerhet:
Rullad bil som blir stillastående = brutet heat.
Du som förare skall ur bilen innan den vändes rätt.
I enlighet med Nedre Norra Bilsportförbundets policy, samt Folkraceutskottets rekommendation.

Hemsida:
www.borlangemk.se

OBS Hemmaförare:
OBS!!! Hemmaförare SKALL på anmälningsblanketten ange minst 1
person (Namn + tel.nummer) som på något sätt skall hjälpa till under tävlingen. Denne skall
anmäla sig vid klubbstugan kl 08.30 tävlingsdagen.

.
Borlänge MK hälsar alla hjärtligt välkomna till en fartfylld dag!


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace