Inbjudan till Motorklubben Rimo, Rimbo

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Motorklubben Rimo, Rimbo

Tävling:

Rimoracet 2019

Tävlingen inlagd:

2019-02-21

Tävlingsdatum:

2019-04-13

Sista anmälningsdatum:

2019-04-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Magnus Danielsson 070-7540270

Biträdande Tävlingsledare:

Peter Karlsson 070-7568874

Raceontroller:

Fredrik Bergsten

Domare:

Niclas Björkén 070-5327948

Teknisk chef:

Jessica Lundahl 073-4139595

Säkerhetschef:

Per-Erik Wikström

Miljöchef:

Göran Gröndal
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Ticksta Motorstadion Rö Rimbo 070-5330003

Tidsplan:

Anmälan 06.30 - 08.30
Besiktning 06.30 - 09.00
Förarsammanträde 09.30 på startplattan
Första start 10.00
Prisutdelning ca 30 minuter efter A-final seniorer på startplattan

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås efter varje omgång på depåkisken och likaså slutresultatet.

Tävlingens genomförande:

Klasserna kör 3 kvalomgångar med flytande start samt A,B,C-finaler (antalet finaler beroende på antalet startande i respektive klass) med runner up.
Heaten omfattar 3,5 varv. Finalerna körs i 4,5 varv. Poäng utdelas efter passerande av målflagg. Poäng 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid lika poäng till final räknas omgång 3, 2, 1. och där efter lottning.
Vid mindre än 12 damer/veteraner sammanlottas dessa med seniorklassen.
Rödflaggat heat körs sist i omgången.
Om sista heatet skall köras om sker detta 5 minuter efter sista bil lämnat banan.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Totalt 120 startande. Möjlighet att dela bil mella klasser.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Totalt 120 startande

Startordning:

Debutanter, Juniorer, Dam/Veteran och Seniorer

Startuppställning:

6 st i bredd, Ready to Race skylt och ljussignal.

Miljö:

Se G2

Enligt G2 reglementet.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid två tjuvstarter i samma heat uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet uta slirskydd.

Avgifter:

Tävlingsavgiften är 300:- för seniorer och Dam/Veteran och 200:- för juniorer.
Betalas tävlingsdagen vid anmälan. Debutanter gratis.

Telefon och efteranmälan om plats finns + 250:-.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser i form av pokaler till alla i finalerna.

Upplysningar, telefonnummer:

se funktionärer i organisationen.

Återbud, telefonnummer:

Roger Larsson 070-495 20 89 eller roger@mkrimo.se

Anmälan till:

Roger Larsson c/o K.Andersson Norrgården 8 186 44 Vallentuna

E-post:

rogerlarsson195312@gmail.com


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se