Inbjudan till Sotenäs Motorklubb, Kungshamn

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Sotenäs Motorklubb, Kungshamn

Tävling:

Västkustcupen deltävling 1

Tävlingen inlagd:

2019-02-27

Tävlingsdatum:

2019-04-13

Sista anmälningsdatum:

2019-04-08
Funktionärer

Tävlingsledare:

Björn Andersson, 070-676 41 94

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Bo Johansson, 070-7191210

Domare:

Petra Larsson, 073-8000105

Teknisk chef:

Patrik Andersson, 076-046 65 28

Säkerhetschef:

Nathalie Bjelke

Miljöchef:

Nathalie Bjelke
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hogenäsbanan tel 070-2453766, Kungshamn. Kör E6 tag av vid Gläborgsmotet mot Kungshamn väg 171, efter ca 20 km i Askum tag till vänster mot Kungshamn S, Hovenäset. Följ vägen ca 5 km, tag höger Motorbana.

Tidsplan:

Anmälan kl.7-8,45 vid sekretariatet
Besiktning 7.15-9 på startplattan
Förarsammanträde 9.30 vid sekretariatet
Första start 10.00
Finaler ca 14,00
Prisutdelning ca 15.30

Resultatlistan anslås:

På anslagstavla i depån efter vart tredje heat.

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör tre omgångar. Antal finaler beror på antal startande. Runner up i
finalerna.

POÄNGBERÄKNING 1a - 7 p, 2a - 5 p, 3a-4p, etc

SÄRSKILJNING VID LIKA POÄNG.
Placering i tredje heat, därefter i andra heat. Därefter lottning av tävlingsledare och
administrtiv chef.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och veteraner.

Antal startande i respektive klass:

Max 150 st seniorer

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

xx

Startordning:

Junior Dam/Veteran, Senior

Startuppställning:

Ljusstart med sex bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente.

Avgifter:

Senior, Dam/Veteran 300:-
Junior 200:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till samtliga finalister.
Förare som deltar i prisutdelningen, som sker i direkt anslutning till tävlingen skall vara i
klädd föraroverall.

Upplysningar, telefonnummer:

Ewa Rytterstig 070-245 37 66, Tomas Sjöberg 070-569 77 39

Återbud, telefonnummer:

Ewa Rytterstig 070-245 37 66

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

ewa.rytterstig@telia.com

Resultatlistor:

Resultatlistor samt regler för Västkustcupen anslås på vår hemsida
www.laget.se/sotenasmk


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se