Inbjudan till Gestrike Racing Team, Storvik

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Gestrike Racing Team, Storvik

Tävling:

Juniorläger

Tävlingen inlagd:

2019-02-27

Tävlingsdatum:

2019-04-27

Sista anmälningsdatum:

2019-04-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Björn Lundberg 070-647 64 42

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Ej aktuellt vid träning

Domare:

Ej aktuellt vid träning

Teknisk chef:

Jan Larsson 070-217 96 63

Säkerhetschef:

Bengt Holm 070-591 45 19

Miljöchef:

Sture Jerner 070-650 52 49
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Kyrkberget, Bro, Storvik. Telefon träningsdagen: 070-647 64 42

Tidsplan:

Anmälan 07:00-08:30
Förarsammanträde: 08:45
Utfärdande av vagnbok kan göras, kontakta tekniska chefen i
förväg.
Damer kan anlända senare under lördagen.

Träning juniorer: 09:00-15:30
Träning damer: Under juniorernas lunchuppehåll ca. kl.12-13 samt
kl.15:30-17:00.

Resultatlistan anslås:

Endast träning

Tävlingens genomförande:

Föreläsning.
Träning ledd av meriterade förare.
Gruppsamtal med ledare om körteknik.
Tre bilar på banan samtidigt med mellanrum. Två varv per
köromgång.
Startprocedur kommer att tränas med juniorerna.

Deltagare, klasser:

Träningen är öppen för juniorer och damer med gällande FR-licens samt 14-åringar som löser en träningslicens.

Antal startande i respektive klass:

Maximalt 75st juniorer och max 25st damer.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100st startande totalt.

Startordning:

I startnummerordning.

Startuppställning:

3 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Ej aktuellt vid träning.

Däckbegränsning:

Enligt gällande FR-reglemente, dock ej dubbdäck.

Avgifter:

Juniorer: träningsläger inklusive lunch 300kr.
Damer 200kr.

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att avlysa träningen om inte
minst 50 st. deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:


Upplysningar, telefonnummer:

Gällande anmälningar samt återbud: Therese Löfgren 073-806 63 54. Övriga frågor: Björn Lundberg 070-647 64 42

Återbud, telefonnummer:

Skall meddelas senast 48 timmar före träningens start till: Therese Löfgren 073-806 63 54.

Anmälan till:

Anmälan Online.

E-post:

gestrikert@gmail.com

Övriga upplysningar:

Separat anmälan till tävlingen på söndagen.

Sjukvårdare med prehospital utbildning kommer att finnas på plats.

Det finns riktiga toaletter och duschmöjligheter på Kyrkberget.
Stora fordon hänvisas till särskild plats i depån. Endast tävlingsbil
och en servicebil i depån.
Trailer ställs på anvisad parkering.
Camping i mån av plats.

De som fyller 14 år och vill vara med och träna anmäler sig till
gestrikert@gmail.com

Licenskurs kommer att hållas på fredagkväll. Anmälan till Leif
”Putte” Gilberg 073-068 28 52. De som tar licens på fredagen har
möjlighet att deltaga både på träning lördag samt tävling söndag.

För löpande information, se Facebook-evenemanget ”Junior-&
damhelgen 2019”


Ansvar:

Den som deltar i tävling gör detta under eget ansvar och på egen
risk. Svenska Bilsportförbundet (SBF),
Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan
således inte utan vållande göras
ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar
deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin
anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes
personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt
att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett medieform
offentliggör namnuppgifterna.

Välkomna till Gestrike Racing Team.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se