Inbjudan till Stockholms bilklubb/ Folkrace Åland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Stockholms bilklubb/ Folkrace Åland

Tävling:

Folkrace Åland 2-dagars

Tävlingen inlagd:

2019-03-04

Tävlingsdatum:

2019-05-04 -> 2019-05-05

Sista anmälningsdatum:

2019-04-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Mattsson Christoffer, +358 400 745 076

Biträdande Tävlingsledare:

Holmén Daniel, +358 407 088 323

Raceontroller:

Holmén Daniel, +358 407 088 323

Domare:

Fyrvall Isak, +358 408 150 832

Teknisk chef:

Mattsson Daniel, +358 457 022 9615

Säkerhetschef:

Mäkilä Patrik, +358 404 812 900

Miljöchef:

Björkman Tobias, +358 457 554 1503
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Vessingsboda, Lemland, Åland

Tidsplan:

FREDAG
kl. 13:00 Depån öppnar
kl. 18:00-20:00 Anmälan vid tävlingssekretariatet öppen
kl. 18:00-20:00 Besiktningen på tävlingsbanan framför domartornet öppen

LÖRDAG
kl. 7:00-8:30 Anmälan vid tävlingssekretariatet öppen
kl. 7:00-8:30 Besiktningen på tävlingsbanan framför domartornet öppen
kl. 9:00 Funktionärssammanträde i klubbhuset
kl. 9:30 Förarmöte vid tävlingssekretariatet
kl. 10:00 Första start
kl. 16:00 Målgång kvalheat 4

SÖNDAG
kl. 9:00 Funktionärssammanträde i klubbhuset
kl. 9:30 Förarmöte vid tävlingssekretariatet
kl. 10:00 Första start
kl. 14:00 Finalerna startar
kl. 15:00 Prisutdelning
kl. 16:00 Tävlingen avslutas

OBS! Anmälningsavgiften betalas kontant i SEK eller EUR. Tävlingsoverallen skall vara på vid besiktningen.

Resultatlistan anslås:

Vid tävlingssekretariatet och på anslagstavlan intill startplattan samt efter varje kvalomgång vid kiosken.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen körs i 3 klasser: junior, dam/veteran och senior. Samtliga klasser kör 4 kvalomgångar på lördag och 1 kvalomgång på söndag. Arrangören förbehåller sig rätten att köra 2 kvalomgångar på söndag om tid finns. Kvalomgångarna körs 3 varv med alternativspår. Finalerna körs 5 varv med alternativspår och runner up. Sammanslagning av heat görs vid behov. Förarna kan byta startheat om behov av teknisk natur finns OCH om annan förare är villig att byta plats. Förändringen ska meddelas de som kallar fram bilarna i god tid före förarna kör sina heat. Om antalet anmälda damer/veteraner understiger 15 inkluderas tävlingsklassen i tävlingsklassen för seniorer.
Poängräkning enligt poäng: 7, 5, 4, 3, 2, 1. Vid särskiljning avgör högsta poäng i omgång (6), 5, 4, 3, 2, 1. Kan förare fortfarande inte särskiljas sker lottning av
tävlingssekreteraren. Finaler A-B-C körs i samtliga klasser beroende på antal anmälda i respektive klass.
Protester lämnas till tävlingssekretariatet.

Anbudstid lördag: 15 minuter efter fjärde kvalomgångens slut för bilar som avbrutit under dagen.
Anbudstid söndag: inleds efter sista kvalheatets målgång och pågår till 15 minuter efter sista finalens målgång.
Anbudslappar och kuvert kan hämtas vid tävlingssekretariatet under hela tävlingen. Anbuden lämnas in till
tävlingssekretariatet.

Förs tävlingsbilen bort från tävlingsområdet under någon av nätterna fre-lö eller lö-sö skall vagnsboken lämnas till tävlingsledaren före fordonet lastas och lämnar tävlingsområdet. Vagnsboken återfås följande morgon inför start.

Officiellt slutresultat efter tävlingens avslut anslås vid sekretariatet, på Ålands motorklubb r.f.:s hemsida
www.alandsmotorklubb.ax/folkrace/resultat och på ÅMK Folkrace facebooksida

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 seniorer.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Reservlista upprättas om fler än 100 seniorer är anmälda 2019-04-21. Reserverna kontaktas vartefter reserven får plats.

Startordning:

Juniorer, dam/veteran, seniorer.

Startuppställning:

Sex bilar i bredd med lampstart. I finalerna väljer den med högst poäng startspår först.

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

2 tjuvstarter = uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Fritt utan dubb. Max 16”.

Avgifter:

Startavgift juniorer 200SEK/20EUR, övriga 300SEK/30EUR.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister. Prisutdelning sker genast efter anbudstidens slut vid prispallen intill tävlingssekretariatet i depån.

Upplysningar, telefonnummer:

Karlsson Jesper, +3584573424091 (svarar vid möjlighet)

Återbud, telefonnummer:

Bonn Åsa, +358500548149 (svarar vid möjlighet)

Anmälan till:

Bonn Åsa, +358500548149 (svarar vid möjlighet)

E-post:

abonn@abo.fi

Hemmaförare
Hemmaförare anmäler funktionär/funktionärer till båda tävlingsdagar! Förarna ska vara med och städa upp på tävlingsområdet efter tävlingens slut.

Tävlingsinformation

Vid delad bil önskar arrangören information om detta för att kunna beakta detta vid heatlottning.
För att kunna planera depåområdet önskar arrangören att deltagare med buss, husbil o.dyl. anger detta i anmälan. Anvisade platser finns för tävlingsfordon, service-/husbilar, bussar osv. El finns ej att tillgå. Elverk får köras fram till kl. 23:00.

Boka färjor redan nu för att försäkra er om en plats! Gå in på www.alandsmotorklubb.ax/om-amk/medlemsformaner för att få information om bokning och rabatt på färjorna.
OBS! bokningen sker med kod, inte genom att ange fordon – kontrollera koden du skall ange innan du kontaktar rederierna för att boka din resa! Mer information om 2-dagarstävlingen hittar ni på http://www.alandsmotorklubb.ax/folkrace/tvadagars-tavling

Kiosk
Betalning sker med kontanter i SEK (kurs 10,0) eller EUR.

Tävlingen anordnas i överensstämmelse med Svenska Bilsportförbundets tävlingsbestämmelser.OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se