Inbjudan till Finspång MS

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Finspång MS

Tävling:

Mlimit cup Finspångs MS

Tävlingen inlagd:

2019-03-05

Tävlingsdatum:

2019-04-13

Sista anmälningsdatum:

2019-04-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anders Bengtsson 076-1420214

Biträdande Tävlingsledare:

Anneli Bengtsson 070-2525100

Raceontroller:

Hans Flodin 070-3047558 Anders Bengtsson 076-1420214

Domare:

Stanley Thiman 070-5380577

Teknisk chef:

Mickael Malmgren 076-1030688

Säkerhetschef:

Tommy Andersson 070-6536969

Miljöchef:

Morgan Jonsson 070-3333021
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Eliantorpsbanan Finspång

Tidsplan:

07,00-09,15 Anmälan och Besiktning

09,30 Förarsammanträde vid Sekretariat

10,00 Första Start

Prisutdelning sker efter tävlingens slut vid prispall

Anbud öppnar i omgång 3

Resultatlistan anslås:

Fortlöpande på Anslagstavlan

Tävlingens genomförande:

Enligt Mlimit cup reglemente.
Samtliga förare kör tre kvalomgångar med poängberäkningen 7, 5,
4, 3, 2, 1
Vid särskiljning gäller omgång 3, 2, 1. Kan förare ändå inte särskiljas sker lottning.
Den tävlande måste passera målflagg för att få poäng.
Kvalheaten köres i tre varv och finaler i fem varv.
Omgång 1 och 2 är förlottat.
omgång tre lottas i paus för att få så fulla heat som möjligt.
OM NI DELAR BIL-ANGE DET PÅ ANMÄLNINGSBLANKETT.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer, veteraner

Antal startande i respektive klass:

Max 140

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

140

Startordning:

Seniorer, Juniorer, Veteraner, Damer

Startuppställning:

Sexbilsheat med ljusstart

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Enligt Mlimits cup regler med 2 poängs avdrag

Däckbegränsning:

Enligt reglementet

Avgifter:

Seniorer, Dam/veteraner 300 kr
Juniorer 200 kr
Efteranmälningsavgift +200 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspris till samtliga finalister

Upplysningar, telefonnummer:

Anders Bengtsson 0761420214

Återbud, telefonnummer:

Lena Stigh 0706615534

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

lena.stigh@telia.com

Hemmaförarna ska anmäla 1 funktionär till Conny Stigh 0703336089
senast den 2019-04-08
Alla hemmaförare får en arbetsuppgift innan tävling och efter tävling


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se