Inbjudan till Jönköpings MK , Taberg

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Jönköpings MK , Taberg

Tävling:

Hjelmens Dream Team (Lagtävling)

Tävlingen inlagd:

2019-03-06

Tävlingsdatum:

2019-04-27

Sista anmälningsdatum:

2019-04-20
Funktionärer

Tävlingsledare:

Dennis Larsson / 0707333601

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Ulf Karlsson / 0703334915

Domare:

Per-Erik Åberg / 0706580821

Teknisk chef:

Frank Bengtsson / 0720843258

Säkerhetschef:

Peter Sjögren / 0725588811

Miljöchef:

Jan Halvarsson / 0728625850
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tabergsbanan

Tidsplan:

Fredag:

Depån öppnar 14.00. Besiktning 18.30-20.00

Lördag:

Anmälan 06.00-08.30 HELA laget och lagledare anmäler sig samtidigt.

Besiktning 06.00-08.30

Funtionärsmöte 09.00 på startplattan.

Lagledarmöte 09.00 på startplattan. Enbart lagledaren för varje lag deltar i mötet.

Första start 09.30

Resultatlistan anslås:

Resultatlista anslås på anslagstavlan nedanför speakertornet.

Tävlingens genomförande:

Senior:

Varje seniorlag innehåller 6st förare plus en lagledare. Lagledaren behöver inte ha licens
men skall vara 15 år eller äldre.

Varje lag kör 3st omgångar med 2st förare i varje förlottat heat. Startspår kommer vara
förlottade. 2st startspår i varje heat/omgång tilldelas laget.

Varje lag kör 3st heat per omgång.

Lagledare får fritt ta ut vilka förare som ska köra köra i respektive heat men varje
enskild förare får endast köra 4ggr i kvalomgångar och semifinaler.

I omgång 1 ska alla förare starta.

Vid finaler är körturordning och poäng nollställda.

Poängberäkning:

Kvalomgångar 6 5 4 3 2 1

Semifinaler 10 7 5 4 3 2

Finaler 7 5 4 3 2 1


Vid lika poäng inför finaler räknas lagpoäng med start från semifinal,omg 3 2 1.

I kvalheat och semi/finalheat måste föraren gå i mål för att erhålla poäng. Vid lika poäng
i final räknas bäst placering.

Antal finaler meddelas på tävlingsdagen.
Juniorer: (PARTÄVLING)

Juniorer tävlar i par. Varje par kör 3st omgångar, semifinaler och ev finaler.

Varje par kör tillsammans i 1 heat/omgång. Vid bruten tävling av 1 förare i paret så får
den andra föraren tävla vidare med att gånga sina poäng med 1,5. Alltså vid vinst 6
poäng X 1,5 = 9 poäng.

Detta gäller endast i kvalomgångar. Det skall vara en tydlig anledning till bruten tävling
för att det ensamma poängsystemet skall gälla. Viktigt att detta meddelas till
seketariatet.

Antal finaler meddelas tävlingsdagen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer och Juniorer

Antal startande i respektive klass:

Max 20 seniorlag, juniorer fritt.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 20 seniorlag, juniorer fritt.

Startordning:

Junior,Senior

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd, ljusstart

Miljö:

Se G2

Enligt G2,avfall och dyligt lämnas på anvisad plats, tänk på att brandsläckare SKALL placeras tydligt vid varje tävlande fordon.

Åtgärd vid tjuvstart:

Tjyvstart ger 1 minuspoäng till laget/paret. Tjyvstart av samma förare i samma heat 2 gånger leder till uteslutning i samma heat.

Däckbegränsning:

Enligt FR-reglementet

Avgifter:

1800:-/Seniorlag. Lagledaren samt alla förare i laget går gemensamt in och anmäler sig.
Tänk på att försöka betala tillsammans och inte var för sig.
400:-/juniorpar. Förare i juniorpar ska anmäla sig samtidigt.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister. Vinnande lagerhåller inteckning i vandringspriset.

Upplysningar, telefonnummer:

Michael Hjelm 0732473669, TL Dennis Larsson 0707333601

Återbud, telefonnummer:

Sker till michael Hjelm, se upplysningar.

Anmälan till:

Sker på blankett som fås av Michael Hjelm ( speakerhjelm@gmail.com ) och sen sändes tillbaka till samma adress. sedan anmäler sig hela laget på anmälan online.se . OBS!! Glöm inte att uppge vilket lag ni kör för under övriga upplysningar!

E-post:

mh@elektrisk.as

Depå

Bussar och större fordon måste anmälas i förväg.
Det går bra att övernatta på området,tillgång till toalett och vatten finns. Vi kan inte
erbjuda el.
Endast EN servicebil per tävlingsbil har tillstånd att befinna sig i depåområdet. All
parkering sker på egen risk.

Förare får ha med sig 2 mekaniker fritt, som ska meddelas i mekanikerförsäkran till
tävlingsledningen. Övriga ska betala entreavgift.


Förarkontakt under tävling

Pernilla Hultman 0703373376


Vid fall av fource majeure äger arrangören rätt att i samråd med domare avlysa
tävlingen.

GÅFART gäller i depån!Kärrparkering


Kärror/släp parkeras på anvisad plats.


Speaker
Michael Hjelm


Berusningsmedel

Enligt G 8.2
Slumpmässiga alkotest kan komma att genomföras under tävlingsdagen.
Fortlöpande information på klubbens hemsida. www.jonkopingsmotorklubb.se


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se