Inbjudan till Vara MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Vara MK

Tävling:

100 Lappen. Skaraborgscupens 1:a deltävling. På Lidköping Motorsport Arena.

Tävlingen inlagd:

2019-03-07

Tävlingsdatum:

2019-04-27

Sista anmälningsdatum:

2019-04-21
Funktionärer

Tävlingsledare:

Eva Bergqvist 073-532 19 73

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Bo Johansson 070-719 12 10

Domare:

Lars Davidsson 070-551 21 08

Teknisk chef:

Patrik Andersson 076-046 65 28

Säkerhetschef:

Peter Berlin 070-838 78 22

Miljöchef:

Jonas Johansson 070-341 84 12
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Lidköpings Motorsport Arena 073-532 19 73

Tidsplan:

Anmälan 07:00-09:00
Besiktning 07:00-09-00
Förarsammanträde 09:30
Första start 10:00

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan i depån

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 st. kvalomgångar varav de två första är för lottade.
Poäng delas ut vid passerande av målflaggan. 1:an-7 poäng, 2:an-5 poäng, 3:an-4 poäng,
4:an-3 poäng, 5:an- 2 poäng och 6:an-1 poäng.Vid lika poäng till final räknas omg. 3, 2, 1
om man fortfarande är oskiljaktiga lottar tävlingsledningen.
om färre än 6 st. anmälda damer eller veteraner slås klasserna ihop.
Kvalheaten körs i 3 varv och finalerna i 5 varv.
100 kr till samtliga segrare i kvalomgångarna.
Finaler:
Seniorer kör A,B,C och D-final med runner up.

Damer kör A-final. Vid mer än 15 st. anmälda körs även en B-final med runner up

Veteraner kör A-final. Vid mer än 15 st. anmälda körs även en B-final med runner up

Juniorer kör A-final. Vid mer än 15 st. anmälda körs även en B-final med runner up

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 100 st

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 100 st

Startordning:

Anges på förarsammanträdet

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

Två tjuvstarter medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglemente

Avgifter:

Senior, Dam och Veteran 300 kr
Juniorer gratis

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Förare skall vara iklädd föraroverall vid prisutdelningen

Upplysningar, telefonnummer:

Robert Hagrydh 070-874 54 80

Återbud, telefonnummer:

Robert Hagrydh 070-874 54 80

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

hagrydh@hotmail.com

Hemmaförare
Alla hemmaförare anger minst 1 funktionär vid anmälan.

Stora/Höga fordon
Om ni har stora eller höga servicefordon vill vi ha er närmast vallen
till vänster när man kommer in i depån. Kontakta Robert Hagrydh 070-874 54 80 för mer
info


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se