Inbjudan till AMF Årsunda, Årsunda

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

AMF Årsunda, Årsunda

Tävling:

X-cupen Folkrace

Tävlingen inlagd:

2019-03-13

Tävlingsdatum:

2019-05-04

Sista anmälningsdatum:

2019-04-28
Funktionärer

Tävlingsledare:

Thomas Åkelid 070-369 58 10

Biträdande Tävlingsledare:

Kenth Strand, Peter Bergsman

Raceontroller:

Gunnar Helghe 072-173 52 51

Domare:

Ann- Sofie Carlsson 070-534 21 71

Teknisk chef:

Peter Skog 070-353 64 22

Säkerhetschef:

Hans Nymo 070-508 63 09

Miljöchef:

Hans Nymo 070-508 63 09
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Årsunda Motorstadion, 070-369 58 10

Tidsplan:

Anmälan, besiktning: Fredag 18:00 - 20:00
Anmälan, besiktning: Lördag 07:00 - 09:00
Förarsammanträde: 09:30 vid huvudposteringen.
Första start: 10:00

Resultatlistan anslås:

Heatresultat anslås fortlöpande i depån. Resultatlistor kan ses på klubbens hemsida.

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs med flytande start. Max 6 förare i varje heat med poängberäkningen
7-5-4-3-2-1. Seniorer, damer och juniorer kör 3 heat därefter gäller för seniorer och
damer. A-B final vid minst 18 startande vid anmälningstidens utgång, C-final vid minst 24
startande vid anmälningstidens utgång. För juniorer körs A-B-C-D-final med runner up,
oavsett antal startande. Finalerna körs med runner up. Vid lika poäng räknas resultatet från
3:e omgången i första hand, andra i andra hand o.s.v. Kvalheaten körs 4 varv, finalerna 5
varv. Den som tjuvstartar i ett kvalheat bestraffas med poängavdrag (-1 poäng) på sitt
resultat från det aktuella heatet. Föraren erhåller dock inte lägre poäng än 0, det är inte
tekniskt möjligt i vissa resultatgivningsprogram. T,ex. vid tjuvstart och sedan bryter
nämnda heat, erhåller man 0 poäng och inte -1.
Vid två tjuvstarer uteslutning i heatet.
1.an A-final får 22 poäng, detta gäller poängberäkningen i X-cupen.
Körs med alternativspår. Alternativspåret måste köras minst 1 gång per heat.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring. Enligt X-cupens regler.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

-

Startordning:

Dam, Junior, Senior.

Startuppställning:

Max 6 bilar i bredd.

Miljö:

Se G2

Oljeuppsamlare obligatoriskt minst motorns volym och pressenning under bilen. Kontroll av uppsamlingskärl kommer att göras i depån.

Åtgärd vid tjuvstart:

Se tävlingens genomförande.

Däckbegränsning:

Fritt, ej dubbdäck.

Avgifter:

Seniorer och dam 300 kr
Juniorer gratis.
Tel + efteranmälan 100 kr extra.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Till samtliga finalister. vid klubbstugan efter finalerna.

Upplysningar, telefonnummer:

Thomas Åkelid 070-369 58 10

Återbud, telefonnummer:

Meddelas till Gunborg Skog 07-228 31 13 senast 48 timmar innan tävlingsstart. Ej anmälan om återbud deb. med 500:- wo-avgift enl. folkracereglementet.

Anmälan till:

Endast Anmälan online.

E-post:

gunborg.skog@neova.se

Säkerhet:

Däcksrensning förbjuden. I depån gäller gå fart. Brandsläckare enl. reglementet,

Anbud:

Enligt Folkracereglementet FR10.3.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se