Inbjudan till Fredriksbergs MK

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Fredriksbergs MK

Tävling:

Majtävlingen till minne av L-E Hermansson (ingår i Dalaserien)

Tävlingen inlagd:

2019-03-17

Tävlingsdatum:

2019-05-11

Sista anmälningsdatum:

2019-05-05
Funktionärer

Tävlingsledare:

Anna Ekehov 070-302 72 10

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Robert Ledin

Domare:

Mats Myrberg

Teknisk chef:

Leif Magnusson

Säkerhetschef:

Kjell Hellqvist

Miljöchef:

Vakant
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Hedparken, Tyfors

Tidsplan:

Incheckning 07.00 – 08.45
Besiktning 07.00 – 09.00
Förarsammanträde 09.30 (på startplattan)
Första start 10.00

Resultatlistan anslås:

Anslås vid tävlingens slut.

Tävlingens genomförande:

Varje förare erbjuds att köra 3 heat á 3 varv.
Vid lika poäng räknas högsta poäng oavsett omgång, därefter näst högsta poäng. Därefter
räknas omgång 3, 2, 1, därefter lottning.

Seniorer kör A- och B-final vid minst 18 startande, C-final vid minst 24 startande.
Dam/Veteran och Juniorer kör A- och B-final vid minst 15 startande, C-final vid minst 22
startande.
Finalerna körs i 5 varv.

Runner-up tillämpas.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer/veteraner.

Antal startande i respektive klass:

--

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

100

Startordning:

Junior, Dam/veteran, Senior

Startuppställning:

6 bilar i bredd så långt det är möjligt.

Miljö:

Se G2

Enl gällande reglemente! Tomgångskörning max 1 min.

Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat: En poängs avdrag. Vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur heatet. Vid tjuvstart i final: vid mer än en tjuvstart = uteslutning ur finalen.

Däckbegränsning:

Enligt gällande regler, ej dubb.

Avgifter:

Senior, Damer & Veteran 300 kr.
Juniorer 200 kr.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Anna Ekehov 070-302 72 10

Återbud, telefonnummer:

Johnny Holmeberg 070-398 51 91

Anmälan till:

anmalanonline.se

E-post:

johnny.holmeberg@telia.com


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se