Inbjudan till Karlskrona Automobilklubb

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Karlskrona Automobilklubb

Tävling:

1 Maj Tävlingen, ingår i södras BF:s Cup

Tävlingen inlagd:

2019-03-18

Tävlingsdatum:

2019-05-01

Sista anmälningsdatum:

2019-04-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Elisabeth Bettan Olsson 0733687522

Biträdande Tävlingsledare:

Anders Esbjörnsson 0708138556

Raceontroller:

Lars-Gunnar Olsson 0706276779, Oscar Olsson 0727302136

Domare:

Michael Sörensen 0709148041

Teknisk chef:

Mattias Nilsson 0725335184

Säkerhetschef:

Magnus Månsson 0702494639

Miljöchef:

Johan Schönberg 0734272627
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Törnerydsbanan 2 km norr om Brömsebro

Tidsplan:

Depån öppnar Tisdag kl 14.00
Ej tillgång till EL.
Dricksvatten finns ej.

Tävlingsdagen:
Administrativ incheckning kl: 07.15-09.00
Besiktning kl: 07.30-09.15
Förarmöte kl: 09.30
Startuppställning påbörjas kl:09.50 Start kl:10.00
Matpaus efter omg.2
Prisutdelning omgående efter målgång i sista finalen.

Resultatlistan anslås:

På anslagstavlan vid publikplatsen snarast. Slutresultat på Karlskrona AK:s hemsida

Tävlingens genomförande:

Omg.1 körs i nummerordning, omg. 2 & 3 lottas.
Startspår lottas i tävlingens alla heat.
Alla heat körs 4 varv varav 1 på alternativspår, finalerna körs i 6 varv varav ett på alternativspåret.
A-final körs i respektive klass, B-final vid minst 18 anmälda vid anmälningstidens utgång, C-final vid minst 25 anmälda vid anmälningstidens utgång. Runner up tillämpas.

Poängberäkning 7,5,4,3,2,1 Särskiljning omg. 3,2,1 lottning.
Vid ev. tjuvstart där fler än en bil passerat startljusen släpps ett heat emellan. Vid rödflaggat heat körs det sist i omgången, max 10 min väntetid om det är sista heatet i omgången.


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

Max 120 startande i tävlingen.

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Inga reserver.

Startordning:

Sen, Dam, Jun, Deb. Finalordning meddelas i PM.

Startuppställning:

6 bilar på en linje.

Miljö:

Se G2

Miljöansvarig är Johan Schönberg. Regelboken gäller till fullo.

Åtgärd vid tjuvstart:

Enligt södras cupregler. Omstart - Tjuvstartande får maximalt 1 poäng oavsett placering i heatet

Däckbegränsning:

Enl. folkracereglementet.

Avgifter:

Tävlingsavgift Seniorer/Damer 300:-, Juniorer 200:-
WO eller för sen avanmälan så debiteras 500:-

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser erhålls i samtliga finaler.
Prisutdelning omg. efter sista final.
Finalister i sista final kör ärevarv, stannar framför huvudposteringen och går direkt upp för preliminär prisutdelning

Upplysningar, telefonnummer:

Johanna Roth 0734082066 Anders Esbjörnsson 0708138556

Återbud, telefonnummer:

Johanna Roth 0734082066

Anmälan till:

Endast online

E-post:

johanna.roth@telia.com

Övrigt:

Släpvagnar parkeras på anvisad plats.
Bussar och fordon över 7 meter skall anges på anmälan och uppställas på anvisad plats. Brandsläckare på 6 kg ska finnas i varje tävlingsekipage enligt SBF:s regelbok.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se