Inbjudan till Folkrace Gotland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Folkrace Gotland

Tävling:

Km1

Tävlingen inlagd:

2019-03-19

Tävlingsdatum:

2019-04-14

Sista anmälningsdatum:

2019-04-07
Funktionärer

Tävlingsledare:

Monica Viberg

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Lars Jakobsson

Domare:

Göran Ekström

Teknisk chef:

Fredrik Pettersson

Säkerhetschef:


Miljöchef:

Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutebanan

Tidsplan:

Anm/Besiktning................................. KL.8.30 - 9.00
Funkismöte........................................KL.9.15
Förarsamanträde................................KL 9.15
Start.................................................KL 9.30

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan vid i depån. Slutlig resultatlista finns på hemsidan www.folkrace-gotland.se

Tävlingens genomförande:

Samtliga förare kör 3 omg som förlottas. Kvalheat 3varv. Finaler 5 varv. Normalt 6 bilar i
varje heat (flytande start). Finaler: A-final, Vid fler än 15 startande i klassen kommer B-
final att anordnas, vid fler än 25 s tartande i klassen kommer C-final att anordnas.
Runner upp tillämpas.
Alternativspår kommer att köras.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och Veteraner.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:


Startordning:

Startordningen gäller samtliga kvalificeringsheat och sker i följande ordning: Damer, Veteran, Juniorer och seniorklass.

Startuppställning:

Tävlande kallas till sitt heat med skylt med heat nummer i depån samt ljudsignal. Normalt startar se

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Vid tjuvstart i kvalheat uteslutning ur heatet Vid tjuvstart i Finalerna startas heatet om samt vid andra tjuvstart av samma förare uteslutas denne förare och placeras sist i finalen. Omstart sker omgående.

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Seniorer 200: , Juniorer 100: . Vid efteranmälan tillkommer en avgift på 200:

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser delas ut till A finalerna samt ev. B -final/C- final. 1 :a 7 poäng 2:a 5 poäng o.s.v. vid
lika poäng gäller högst i omg. 2 sedan omg. 1. o skiljaktiga får lotta. Endast förare som
passerat mållinjen och blivit avflaggade får poäng. Vi d lika poäng så räknas högst poäng i
omg4, omg3, omg2, omg1 kan ej särskilning sker lottning.

Upplysningar, telefonnummer:

0705281593

Återbud, telefonnummer:

0705281593

Anmälan till:

anmälan online

E-post:

lasse@follingbo.se

Funktionär

Samtliga förare skall ha 1st funktionär helst 2st.
Fyll i blankett med funkis och mekaniker (Mekanikeranmälan). Försäkringssak.
Personal i kiosk och inträde får ej användas som funktionärer


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se