Inbjudan till Folkrace Gotland

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Folkrace Gotland

Tävling:

Par Tävling

Tävlingen inlagd:

2019-03-20

Tävlingsdatum:

2019-05-25 -> 2019-05-26

Sista anmälningsdatum:

2019-05-17
Funktionärer

Tävlingsledare:

Monika Viberg

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

kommer

Domare:

Göran Ekström

Teknisk chef:

Fredrik Pettersson

Säkerhetschef:


Miljöchef:

Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Gutebanan

Tidsplan:

Anmälan skall ha skett före besiktning.

Fredag (24/5)
Anmälan från 18:00
Besiktning från. 18.00-20.00

Lördag (25/5)
Anmälan från 07:00
Besiktning från. 07:00 – 08:30

Funktionärssammanträde: 09:00
Förarsammanträde: 09:00
Första start kl. 09:30

Söndag (26/5)
Funktionärssammanträde: 07:00
Förarsammanträde: 07:00
Första start kl. 08:00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavlan vid i depån. Slutlig resultatlista finns på hemsidan www.folkrace-gotland.se Livresultat kommer att finnas på hemsida

Tävlingens genomförande:

Tävlingen genomförs under 2 dagar.(4 omg Lördag, 2 omg + finaler söndag)
Laget består av 2 st förare som kör varsin bil i samma heat.
Dam, Veteran och Senior kan bilda lag. Junior bildar lag med juniorer.
Alla kör 6st förlottad omgångar. Lagets gemensamma poäng i samtliga omgångar räknas
ihop. Vid lika poäng till final räknas lagets gemensamma poäng i omgång 6,5,4 och därefter
lottning. Vid fler än 20 startande i klassen kommer B-final att köras, samt vid fler än 30
startande kommer C-final att köras.
Finaler
I varje final kör 3 st lag, deras poäng nollställs.
Segrande lag i C-final går till B-final.
Segrande lag i B-Final går till A-final.
Det delas ut poäng i finalerna, det par som får ihop mest poäng vinner. Om något par får
lika poäng i finalen vinner det par som har högst enskilt poäng i finalen


Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:


Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Deltagarantalet är maximerat till 100 ordinarie förare. Efteranmälan är tillåten om platser finns.

Startordning:

Gäller samtliga kvalificeringsheat och sker i följande ordning: Juniorer, seniorklass.

Startuppställning:

Tävlande kallas till sitt heat med skylt med heat nummer i depån samt ljudsignal. Normalt startar 3

Miljö:

Se G2


Åtgärd vid tjuvstart:

Tjuvstart bestraffas med uteslutning ur heatet. Vid brutet heat erhålls 0 poäng. Vid tjuvstart i Finalerna startas heatet om samt vid andra tjuvstart av samma förare uteslutas denne förare och placeras sist i finalen och erhåller 0 poäng. Omstart sker o

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet utan dubb.

Avgifter:

Seniorer 300:-,Juniorer 200:-,WO avgift 500:-
Efteranmälan är endast möjlig om plats finns. Vid efteranmälan tillkommer en extra avgift
på 300 kr

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser tilldelas samtliga finalister.
Prisutdelning
Prisutdelning genomförs sista tävlingsdagen direkt efter de
Avslutande finalerna varvid förare skall vara klädd i föraroverall.
Poängberäkning
Kvalheat 1-6: 1: a 7 p, 2: a 5 p, 3: a 4 p, 4:a 3 p, 5:a 2 p, 6:a 1 p.

Vid lika poäng gäller högst poäng i kvalheat 6, därefter kvalheat 5 osv.
Kan särskiljning ändå inte ske, sker Lottning genom tävlingsledningens försorg.

Upplysningar, telefonnummer:

Lämnas vid behov av Kalle 0762 – 59 30 17 eller Lasse 0705-281 593, även info på hemsida http://www.folkrace-gotland.se

Återbud, telefonnummer:

0705-281 593

Anmälan till:

anmälan online

E-post:

lasse@follingbo.se

Resor till Gotland

Rabatterade ”idrottsresor” bokas hos Destination Gotland Tel 0771 – 22 33 50
eller via E-post: specialresor@destinationgotland.se

Funktionär

Förare boende på Gotland medför två (gärna fler Funktionärer).
Funktionärer skall infinna sig i mycket god tid på tävlingsplatsen samt delta i
funktionärssammanträde. Personal ingående i inträde och kiosk får inte utnyttjas som
funktionärer utan tävlingsledarens personliga medgivande före tävlingens början. Andra
förare får gärna bistå med funktionärer.

Övrigt

Svetsförbud gäller inom tävlingsområdet, endast svetsning på angiven plats.

Camping

Ett begränsat antal husvagnar/Husbil/Tält kan efter särskilt tillstånd
av tävlingsledningen få ”ställas upp” inom depåområdet. Behov/önskemål
skall anmälas till Lars Jakobsson 0705-281593


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se