Inbjudan till Alingsås Motorklubb, Alingsås

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

Alingsås Motorklubb, Alingsås

Tävling:

Upplokampen, deltävling i Västkustcupen

Tävlingen inlagd:

2019-03-24

Tävlingsdatum:

2019-05-01

Sista anmälningsdatum:

2019-04-24
Funktionärer

Tävlingsledare:

Ewa Rytterstig 0702-453766

Biträdande Tävlingsledare:


Raceontroller:

Ulf Karlsson 0703-334915 Biträdande Racecontroller: Beatrice Ågren Karlsson 0768-148642

Domare:

Bo Johansson 0707-191210

Teknisk chef:

Rickard Tomingas 0739-044134

Säkerhetschef:

Fredrik Lindström 0739-028154

Miljöchef:

Peter Eriksson 0707-967449
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Upplobanan, 0707-967449

Tidsplan:

30/4
Anmälan: 18,00-19,00
Besiktning: 18,00-19,00
1/5
Anmälan: 07,00-08,45
Besiktning: 07,00-09,00
Förarsammanträde: 09,30
Första start: 10,00

Resultatlistan anslås:

Anslås fortlöpande på anslagstavlan bakom sekretariatet.

Tävlingens genomförande:

Samtliga kör 3 kvalomgångar. varav 2 är förlottade. Poängräkning: 7,5,4,3,2,1. Särskiljning inför
final: kvalomgång 3,2,1, kan förare ändå inte särskiljas sker lottning av tävlingsledningen. Det
körs 3 varv i kvalen och 5 varv i finalerna. Finaler:
Seniorer: A, B och C final, vid fler är 40 starter även D final.
Dam/ Veteran: A final , vid fler än 15 starter även B final.
Juniorer: A final, vid fler än 15 starter även B final.
Runner up tillämpas i samtliga finaler.
Regler för västkustcupen finns på: www.laget.se/sotenasmk

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, dam och veteran.

Antal startande i respektive klass:

max 110 totalt

Gallringsmetod:

Arrangören förbehåller sig rätten till fri gallring.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

max 110

Startordning:

Meddelas på förarsammanträdet.

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Se G2

Åtgärd vid tjuvstart:

2 tjuvstarter medför uteslutning ur heatet.

Däckbegränsning:

Enligt gällande reglement

Avgifter:

Senior, Dam/Veteran 300 kr
Junior 200 kr
WO avgift 500 kr vid avanmälan senare är 48 tim.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Hederspriser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Jill Eriksson 0303-338060 el. 0707-911277

Återbud, telefonnummer:

Jill Eriksson 0707-911277 skicka gärna sms.

Anmälan till:

anmälan online

E-post:

jill.eriksson@telia.com

Hemmaförare
Skall namnge minst 1 funktionär över 15 år till Ellinor Haraldsson 0709-
425055 senast den 24/4.

Delande bilar
Anmäl under övriga upplysningar om ni delar bil.

Depå
Depån är öppen från kl. 15.00 den 30/4. Kommer ni med stora fordon över 8 m,
och/eller vill ha tillgång till el så anmäl detta under övriga upplysningar.


OBS! Du måste ha en användare och vara inloggad för att kunna anmäla dig här!


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se