Inbjudan till MK Kinda, Kisa

Den som deltar i tävlingen gör detta under eget ansvar och på egen risk. FIA, Svenska Bilsportförbundet (SBF), Specialidrottsdistriktsförbund (SDF), arrangör eller funktionär kan således inte utan vållande göras ansvarig för person- eller sakskador som under tävlingen drabbar deltagaren. Tävlingsdeltagare och funktionärer har genom sin anmälan att delta i tävlingen samtyckt till att vederbörandes personuppgifter registreras i tävlingsarrangörens dataregister samt att arrangören, inom ramen för sin verksamhet, oavsett mediaform offentliggöra namnuppgifterna.
Arrangör

Tävlingsarrangör:

MK Kinda, Kisa

Tävling:

Mlimits Cup deltävling 4 / Sparbanksracet

Tävlingen inlagd:

2019-07-10

Tävlingsdatum:

2019-08-17 -> 2019-08-18

Sista anmälningsdatum:

2019-08-10
Funktionärer

Tävlingsledare:

Beatrice Ågren Karlsson 076 - 8148642

Biträdande Tävlingsledare:

-

Raceontroller:

Ulf Karlsson 070 - 3334915 , Mikael Söderlund 070 - 5839517

Domare:

Jan Törnqvist 070 - 2238198

Teknisk chef:

Ted Rintala 070 - 2341739

Säkerhetschef:

Peter Gustafsson 070 - 7523204

Miljöchef:

Brian Westerling 070 - 2326088
Tävlingsinformation

Tävlingsform:

FR traditionell

Tävlingens omfattning:

Nationell tävling med publik

Tävlingsplats:

Tolvmannnabanan

Tidsplan:

Fredag:
Besiktning 18 - 20

Lördag och Söndag:
Anmälan 6.30 - 8.00
Besiktning 6.30 - 8.10
Förarsammanträde på startplattan 8.30
Funktionärsmöte vid klubbstugan 8.30
Första start 9.00

Resultatlistan anslås:

Resultat anslås på anslagstavla vid lottningen fortlöpande. Efter tävlingen på mkkinda.se

Tävlingens genomförande:

Lördag:

Tävlingen körs efter Mlimits cup reglerna.

Alla klasser kör 3 förlottade omgångar.
Uppflyttning kan ske för att få så fulla heat som möjligt.

Kvalheaten körs 3 varv, finalerna 5 varv.

Poängberäkning 7, 5, 4, 3, 2, 1

Särskiljning omg 3, 2, 1, därefter lottning

Antalet finaler beror på antalet startande i resp. klass

Runner up tillämpas i finalerna.

Rödflaggat heat körs om omgående.

Två minutersregeln tillämpas.

Söndag:

Samma upplägg som på lördagen, men vid färre än 12 startande veteraner lottas de in i seniorklassen.

Deltagare, klasser:

Tävlingen öppen för förare med gällande FR licens. Seniorer, juniorer, damer och debutanter.

Antal startande i respektive klass:

-

Gallringsmetod:

Gallring sker efter Mlimits cup ställningen.

Antal ordinarie förare och ev. reserver:

Max 140st

Startordning:

Senior, Dam, Junior, Veteran

Startuppställning:

6 bilar i bredd

Miljö:

Se G2

Enligt G2. Pressening och uppsamlingskärl under tävlingsbilen.

Åtgärd vid tjuvstart:

Lör: 2p avdrag i heatet. I finaler 2p avdrag av inkörda kvalp. Sön: Direkt uteslutning

Däckbegränsning:

Enligt folkracereglementet

Avgifter:

Senior, dam och veteran:
500kr för 2 dagar, 300kr för 1 dag.

Junior:
300kr för 2 dagar, 200kr för 1 dag.

Avlysning:

Vid fall av force majeure äger arrangören rätt att i samråd med domaren avlysa tävlingen.

Reklam:

Arrangören förbehåller sig rätten att anbringa reklam på de tävlandes bilar.

Priser:

Priser till samtliga finalister.

Upplysningar, telefonnummer:

Ingvar Frodhe 070 - 5219817 Thomas Andersson 076 - 3295230

Återbud, telefonnummer:

Ingvar Frodhe 070 - 5219817

Anmälan till:

Anmälan online

E-post:

info@mkkinda.se

Hemmaförare:
Hemmaförare ska namnge minst 1 funktionär över 18år i anmälan.

Hemmaförare ska besikta tidigt och sedan hjälpa till i besiktning.


Här finns en lista på de som anmält sig till tävlingen.

Tävlingsdatabas - Folkrace                            mail to Admin anmalanonline@sbf.se